Experts from waste intermunicipal companies and cities and dataspecialists from all over Flanders met on 21 May 2019 during the event  ‘More data, less waste’, organised by the city of Antwerp.  The day started with a presentation on how the city of Antwerp currently works with Big Data and waste management. It focused on how data from several sources (waste processing companies, sensor data from garbage bins and underground waste containers, …) are collected, structured and analysed in a datawarehouse. This information can be used to more efficiently organise processes and to improve the quality of service.

Several cases, opportunities and thresholds were discussed with regards to smart applications, data collection and –management within the domain of waste management. The participants concluded that still too many opportunities are left unused to work together when it comes to Big Data. Every participant seemed to face similar problems and challenges. To find solutions in a coordinated way would save a significant amount of time and money. Thanks to this (network)event, new contacts were established to take further steps in this department.

Op 21 mei organiseerde de stad voor de leefmilieu-sector een inspiratiedag ‘Minder afval, meer data’. De dag stond in het teken van Big Data en afvalbeheer. Experts van verschillende afvalintercommunales, bedrijven, steden en gemeentes wisselden kennis en ervaringen uit.

Dataspecialisten uit heel Vlaanderen werden uitgenodigd om deel te nemen en kennis uit te wisselen. De dag startte met een plenaire sessie over hoe de stad Antwerpen inzet op Big Data in functie van afvalbeheer. Specifiek werd toegelicht hoe data van verschillende bronnen (afvalverwerkers, sensordata van vuilnisbakken en ondergrondse sorteerstraten, sluikstortmeldingen,…) wordt verzameld, gestructureerd en geanalyseerd in een datawarehouse. Die informatie wordt gebruikt om processen efficiënter te organiseren en de dienstverlening te verbeteren.

Daarna werden in groep concrete cases, opportuniteiten en drempels bediscussieerd en uitgewerkt rond slimme toepassingen, dataverzameling en – management binnen het domein van afvalbeheer. Organisator Jan Frederix van stad Antwerpen: “De deelnemers stelden vast dat er tot op heden nog teveel opportuniteiten onbenut blijven om over steden, gemeentes en afvalintercommunales heen samen te werken als het op (Big) Data aankomt. De deelnemers stoten vaak op dezelfde problematieken. Op een gecoördineerde manier zoeken naar oplossingen zou een enorme tijd- en kostenbesparing betekenen.” Tijdens de netwerksessie achteraf werden de nodige contacten gelegd om hierin verdere stappen te ondernemen.

Presentatie

Big data