The 2nd Swedish stakeholder meeting will be organised by Region Dalarna on Tuesday 14th May, 2019.

Highlights of this meeting include the Chairman of the Regional Development Council of Region Dalarna, Ms Birgitta Sacrédeus, who will present an assignment from the EU's Regional Committee where she is the rapporteur for an opinion on healthy aging. The regional analysist of Region Dalarna; Mr Peter Möller will also reflect on the SWOT-analysis developed in the project based on regional swots from each participating region. Finally, there will be a presentation of the SMARTER HOME-initiative, one of the good practices identified in Dalarna; a Show flat where Silver SMEs can exhibit their products for safe and independent living and in an easy way reach their target group. 

Please find the full programme in Swedish below: 

Agenda 

  • 13:15 Välkommen - Birgitta Sacrédeus, ordförande i Region Dalarnas nämnd för regional utveckling samt rapportör för ett yttrande kring Aktivt och hälsosamt åldrande i EU:s Regionkommitté. 
  • 13:30 Inledning - Åsa Ängsback, projektledare Silver SMEs i Dalarna. 
  • 13:40 Styrkor, svagheter, hot och möjligheter kopplat till silverekonomin i Dalarna och andra liknande regioner i Europa - Peter Möller, samhällsanalytiker på Region Dalarna presenterar och reflekterar över de regionala SWOT:ar som tagits fram genom projektet samt den sammanfattande analysen för hela partnerskapet
  • 14:30 Fika 
  • 14:45 Silver SME-projektet - Åsa Ängsback sammanfattar partnermötet i Lille den 28-29 januari samt informerar om vårens aktiviteter; identifiering av goda exempel, broschyr och nyhetsbrev, Partnermöte i Slovenien den 22-24 maj etc. 
  • 15:15 Smartare hem - En visningslägenhet vid trygghetsboendet Smedjan i Falun ger möjligheter för ”Silver-företagare” att nå sin kundgrupp med nya produkter för tryggt och självständigt boende. Katarina Johansson, utvecklingsledare äldre, Region Dalarna
  • 15:40 Smart Specialisering, Ludwig Lindmark, projektledare för Smart Specialisering i Norra Mellansverige. 
  • 16:00 Avslutning

Anmälan senast 9 maj!