Join us for our second SILVER SMEs stakeholder meeting in Zielona Góra on Thursday 16th May, 2019.


RAMOWY PROGRAM SPOTKANIA 

Zielona Góra, 16 maja 2019 r. 

  •  9.30 – 10.00   Rejestracja uczestników 
  • 10.00 – 10.15 Otwarcie spotkania – Hanna Nowicka, Prezes Zarządu Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. 
  • 10.15 – 10.50 Omówienie założeń i celów projektu; przedstawienie wniosków ze spotkań partnerów oraz z wizyt studyjnych – Hanna Nowicka, Prezes Zarządu Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. 
  • 10.50 – 11.15 Omówienie prac i kierunków wsparcia na nową perspektywą finansową (2021-2027) dla lubuskiego RPO – Sylwia Pędzińska, Dyrektor Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym 
  • 11.15 – 11.45 Projekty z zakresu polityki senioralnej dofinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego – Małgorzata Jażdżewska, Zastępca Dyrektora Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego 
  • 11.45 – 12.00 Przerwa kawowa 
  • 12.00 – 12.25 Przedstawienie lubuskich Dobrych Praktyk zgłoszonych w ramach projektu do bazy Interreg Europe – Mariola Dobosz, Kierownik Projektu „Silver SMEs” 
  • 12.25 – 12.50 Przedstawienie projektów realizowanych przez Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w kontekście podnoszenia kwalifikacji oraz zakładania działalności gospodarczej przez osoby 50+ – Joanna Szalpuk, Kierownik Oddziału Projektów Własnych ARR S.A. 
  • 12.50 – 13.00 Podsumowanie spotkania, dyskusja i wymiana wniosków