Silver SMEs' 1st stakeholder group meeting in Sweden will tackle: 

  1. Introduction about the regional context; what business opportunities can be faced within the silver economy related to the demographic situation, the business profile and regional priorities in Dalarna. Facts and figures by the regional analysist of  Region Dalarna, Mr Peter Möller 
  2. The Silver SMEs project; the scope, objective, activities; the SWOT-analysis and identification of best practices, the partnership,  the role of the regional stakeholder groups, and coming events; the first regional exchange in Lille in January, by Åsa Ängsback, international strategist and project leader in Silver SMEs Dalarna. 

Please find below the agenda of the event.


Silver SMEs-projektet startade den 1 juni 2018 och bidrar till erfarenhetsutbyte och policyutveckling kring affärsmöjligheter inom silverekonomin, dvs. den växande seniora marknaden i Europa. Region Dalarna bjuder nu in till ett första möte med projektets intressentgrupp där syftet är att presentera projektet och introducera oss för varandra. 

Du är varmt välkommen! 

Agenda 

09.30 Välkommen - Elsmari Julin, Regionchef Region Dalarna 

09.40 Inledning och praktiska frågor - Åsa Ängsback, internationell strateg Region Dalarna och projektledare Silver SMEs i Dalarna 

10.00 Dalarnas möjligheter till affärsutveckling inom silverekonomin - Peter Möller, samhällsanalytiker Region Dalarna 

10.30 - Paus - 

10.45 Silver SME-projektet: Projektets mål och syfte och innehåll, Europeiska projektpartners, Intressentgruppens roll, SWOT-analys relaterat till silverekonomin i Dalarna, Partnermöte i Lille den 29-30 januari 2019 - Åsa Ängsback, internationell strateg Region Dalarna samt projektledare Silver SMEs i Dalarna 

12.00 Gemensam lunch