ItalyUp, nabór wniosków na projekty innowacyjne po pandemii Covid-19

Partner projektu ScaleUp - Lazio Innova przystąpił do inicjatywy ItalyUp- konkursu, którego celem jest wyłonienie start-upów i niezależnych projektów wspierających innowacyjne rozwiązania w odpowiedzi na kryzys związany z pandemią Covid-19.

ItalyUp to program, który powstał w celu wsparcia rozwoju projektów i technologii, które będą sprzyjać społeczno-gospodarczej transformacji Włoch. Zainteresowani mogą składać wnioski do programu w ramach otwartego naboru. Wybrane startupy otrzymają do 30 tys. EUR na realizację projektów, jak również uzyskają wsparcie zespołu ekspertów.

Kolejny konkurencyjny program to Open Innovation ogłoszony przez Region Lazio, którego celem jest wsparcie innowacyjnych pomysłów opracowanych przez start-upy realizujące konkretne rozwiązania w przemyśle produkcyjnym. Kryzys, którego ostatnio doświadczyliśmy pokazał, że innowacyjny biznes, technologie cyfrowe oraz większa adaptacyjność start-upów pozwoliła na szybką reakcję i konkretne rozwiązania na bieżące i nowe potrzeby rynku.

Dzięki programom Open Innovation oraz ItalyUp, Region Lazio wspiera najlepsze pomysły małych i średnich przedsiębiorstw oraz udziela im wsparcia w postaci opracowanego w ostatnich latach systemu pomocowego, w tym między innymi poprzez różnego rodzaju zachęty czy venture capital.