Region Murcja – plan kryzysowy w związku z COVID 19

Region Murcja realizuje ambitny plan kryzysowy, którego celem jest zminimalizowanie wpływu koronawirusa na gospodarkę regionalną, szczególnie na małe i średnie przedsiębiorstwa. Agencja Rozwoju Regionalnego INFO Murcja jest koordynatorem kompleksowego planu, opartego na trzech głównych działaniach.

W pierwszej kolejności, będąc świadomym nieuchronnych trudności jakich doświadczać będą firmy w związku z pandemią, Info Murcja podwoiła swój wysiłek by zapłacić faktury dostawcom, jak również wypłacić dotacje dla firm. 18 maja nie widniała żadna zaległa wypłata w stosunku do kontrahentów. “Od pierwszego momentu kryzysu było jasne, że jednym z głównych problemów będzie płynność finansowa. W związku z tym zrobiliśmy wszystko co w naszej mocy i zaangażowaliśmy specjalne środki by spłacić wszelkie należności, zarówno zatwierdzone granty, jak równiez należności w stosunku do naszych dostawców z tytułu wykonanych usług” powiedział Diego Rodriguez-Linares, dyrektor Info Murcja. W związku z tym, od początku kryzysu, w marcu wypłacono dotacje 130 beneficjentom na kwotę 4 540 963,68 EUR oraz uregulowano płatności za 263 faktury dostawców w kwocie 959 241,64 EUR

Kolejnym krokiem było utworzenie przez INFO Murcja Regionalnego Komitetu Monitorującego Covid, którego zadaniem jest skoordynowana kontrola oraz monitorowanie wpływu pandemii na gospodarkę regionu. Członkami komitetu są wszyscy regionalni interesariusze zaangażowani w obszar społeczno-gospodarczy. W ramach komitetu odbywają się regularne spotkania, których celem jest wymiana doswiadczeń i analiza informacji (obserwatorium wskaźników ekonomicznych, analiza wpływu sektorowego) oraz koordynacja polityk, wsparcie programów oraz inne inicjatywy.

W obliczu COVID INFO Murcja również szybko zareagowała i uaktualniła program wsparcia dla małych i średnich przedsiębiorstw, współfinansowany ze środków unijnych oraz ERDF:

 • Covid Line 19 Zero Cost: 1,5 miliona EUR na wsparcie gwarancji
 • Voucher ICT (technologie informacyjno-komunikacyjne) – e-commerce: 300 000 EUR
 • Voucher ICT (technologie informacyjno - komunikacyjne) – cyberbezpieczeństwo: 200 000 EUR
 • Voucher na usługi innowacyjne (telepraca, inżynieria produktu, systematyzacja innowacji): 500 000 EUR 
 • Granty promujące innowacje i przedsiębiorczość: 1 million EUR
 • Wsparcie dla prywatnych inwestorów inwestujących w innowacyjne start-upy: 200 000 EUR
 • Voucher “Europa” na zakontraktowanie usług konsultingowych: 100 000 EUR 
 • Pozyskiwanie profesjonalnych usług w zakresie internacjonalizacji: 295 000 EUR
 • Wsparcie dla inwestycji technologicznych COVID 19: 1,5 miliona EUR
 • Transformacja cyfrowa w biznesie (Przemysł 4.0): 2.5 miliona EUR
 • Granty dla inowacyjnych firm: 2 miliony EUR
 • Granty dla skalowalnych firm: 200 000 EUR 
 • Granty na programy gwarancyjne: 750 000 EUR
 • Granty I+D: 5 milionów EUR 


System pożyczek - działania finansowane w ramach “Umowy INFO/ ICREF” przy wsparciu Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EIB):

 • Expansión Line/Línea Expansión – kredyty udzielane innowacyjnym firmom, realizującym innowacyjne projekty lub projekty mające na celu wzmocnienie konkurencyjnej pozycji; 
 • Entrepeneurship Line/Línea Emprendia – pożyczki partycypacyjne dla firm innowacyjnych oraz firm realizujących nowe projekty;
 • Invest Line/Línea Invierte – pożyczki dla firm realizujących projekty inwestycyjne, których celem jest modernizacja i konkurencyjny rozwój. Wyróżniane są w tym przypadku firmy, które promują robotyzację lub transformację cyfrową. 

Agencja Regionalnego Rozwoju wypromowała również sieć solidarności, której celem jest wsparcie firm chętnych do pomocy, dostarczających bezinteresownie produkty i usługi. W skład tej altruistycznej sieci współpracy wchodzi prawie 100 firm. Wśród nich wyróżniają się fimy meblarskie czy tapicerskie, które całkowicie przebranżowiły swoją produkcję na produkcje maseczek lub innych środków ochrony osobistej. Ponadto, kilka firm z branży transportowej zaoferowało darmowy transport materiałów.