Firmy w procesie skalowania: reakcja na wyzwania związane z Covid-19 

Wyzwanie

Na początku 2020 r. przyszłość brytyjskich fim skalujących swój biznes (scale-ups) wyglądała obiecująco. Pomimo wyzwań związanych z Brexitem, pewność przedsiębiorców zaczęła rosnąć. Jednakże, wraz z rozwojem COVID-19, rynki gospodarcze zaczęły upadać, łańcuchy dostaw zwolniły bądź rozpadły się, a sprzedaż w sklepach zmalała bądź w wielu przypadkach została całkowicie zaprzestana. Należy przyznać, że w większości, wyzwania stojące przed firmami nie są całkowicie nowe i niekoniecznie wyjątkowe – większość mikro- i średnich przedsiębiorstw stawia czoło egzystencjalnemu kryzysowi. Firmy, które przechodzą proces skalowania, muszą niewątpliwie stawić czoła dodatkowym i wyjątkowym wyzwaniom. Wiele z tych firm jest w fazie “kluczowego wzrostu” ( często związanego ze stratą) zmierzając do etapu ekspansji w celu osiągnięcia przyszłego zwiększenia przychodów.

Charakter i skala tego wyzwania zostały ukazane w ostatnim badaniu biznesowym przeprowadzonym przez D2N2 Growth Hub:

  • 98% firm odczuwa skutki Covid-19: 75% firm wysłało pracowników na bezpłatne urlopy, a 6% przeprowadziło zwolnienia;
  • większość negatywnych skutków zostało odnotowanych w zakresie zmniejszenia obrotów (86%), trudności w przepływach (63%), izolacji pracowników (36%) oraz trudności w spotkaniach z klientami (34%);
  • główną obawą przedsiębiorców jest spadające zaufanie klientów (78%), wpływ finansowy na transakcje lub zdolnośc utrzymania się na rynku (70%), spadek gospodarczy w Wielkiej Brytanii lub globalna recesja (65%).

Z perspektywy skalowania biznesu, najbardziej kluczowe wyzwania, które stoją obecnie przed firmami to: 

  • Zarządzanie przepływanmi finansowymi w sytuacji, gdzie doszło do zmniejszenia sprzedaży;
  • Uporanie się z przerwanymi łańcuchami sprzedaży oraz wyzwaniami związanymi z dystrybucją - wymaga to od firm poświęcenia więcej czasu na zbadanie dostawców, z którymi współpracują oraz zidentyfikowanie słabych punktów tego ekosystemu. Przykładem są tu sprzedawcy na Amazon FBA oferujący niezbędne towary – “walczą” oni z realizacją zamówień w związku ze zwiększonym popytem na dane towary;
  • Zrozumienie obowiązków pracodawcy wobec pracowników, np. wsparcie personelu w zakresie well-being, wsparcie pracowników wykonujacych zdalną pracę, bądź zwolnienie pracowników w stytuacjach nieuniknionych.

Rządowy Pakiet Wsparcia

W kwietniu rząd Wielkiej Brytanii ogłosił pakiet wparcia w wysokości 1.25 miliarda funtów skierowanego do wybranych firm z najbardziej dynamicznych sektorów gospodarki Wielkiej Brytanii. Całościowy pakiet zawiera nowy program kredytowy w wysokości 500 milionów funtów dla wysokorozwiniętych firm (zwany Funduszem Przyszłości) oraz wsparcie w wysokości 750 milionów funtów dla małych i średnich przedsięborstw zajmujących się badaniami i rozwojem. Całkowity koszt wsparcia rządowego w Wielkiej Brytanii wynosi ok. 300 miliardów funtów.

Wprowadzony w partnerstwie z British Business Bank, fundusz zapewnia firmom z siedzibą w Wielkiej Brytanii od 125 tysięcy funtów do 5 milionów funtów pożyczki/grantu. Więcej informacji o programie tutaj.

Wsparcie subregionlne 

Na poziomie subregionu (hrabstwa Derbyshire i Nottinghamshire) opracowano pakiet wsparcia, uwzględniający głównie potrzeby przedsiębiorstw w procesie skalowania (streszczenie programu tutaj). Program skierowany jest do firm skalujących swój biznes, dwa programy są szczególnie istotne dla tego typu przedsiębiorstw:

D2N2 Growth Hub ScaleUp (UpScaler)

UpScaler to program konkretnego wsparcia przygotowany z myślą o pomocy dla małych i średnich firm, szybko rozwijajacych się bądź mających potencjał do takiego rozwoju. Korzyści programu to: diagnostyczny przegląd wyzwań związanych ze skalowaniem biznesu, dostęp do warsztatów i wydarzeń biznesowych, możliwość uzyskania środków na szkolenie kadry kierowniczej oraz zatrudnienie nowych talentów. Projekt jest skierowany do wybranych firm, ugruntowanych na rynku, odnoszących sukcesy, będących na etapie skalowania biznesu lub mających potencjał do skalowania, jak również wykazujących ambicje do rozwoju (działających na ugruntowanym rynku i posiadających kadrę zarządczą).

Digital UpScaler

Realizowany przez Izbę East Midlands, to projekt, którego celem jest udostępnianie firmom wiedzy, inwestycji i możliwości skalowania poprzez korzystanie z nowych technologii. Projekt jest dostępny dla ogranicznonej liczby ambitnych rozwijających się firm i zapewnia specjalistyczne wsparcie cyfrowe poprzez dostęp do doradców biznesowych, wydarzeń, usług doradczych, grantów oraz forum technologicznego. 

Zespół ds. realizacji projektu dostosowuje program wydarzeń tak by wspierać małe i średnie firmy w trudnym okresie po pandemii.

Program realizowany jest we współpracy z Nottingham Business School na Uniwersytecie Nottingham Trent oraz Izbą East Midlands przy dodtkowym wsparciu ze strony Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.