Introducerea Regiunii Nord-Vest (Romania)

Regiunea de Nord-Vest a Romaniei a fost creată prin asocierea voluntară a autorităților publice de la nivel local și județean din Bihor, Bistrița-Năsăud, Cluj, Maramureș, Satu Mare și Sălaj. Suprafața regiunii este de 34.160 km2, reprezentând 14.3% din teritoriul României. Privind formele de relief, suprafața este acoperită după cum urmează: munți (28%), dealuri (30%), șesuri și văi (42%). Din punct de vedere al UAT (unități administrativ teritoriale), regiunea are 15 municipii, 28 orașe și 403 comune (unități administrativ teritoriale rurale). Rata ocupării forței de muncă în regiune este de doar 57%. Distribuția întreprinderilor pe sectoare de activitate arată că 72,5% sunt active în domeniul serviciilor (33,51% în domeniul comerțului), în timp ce 12,8% sunt active în industrie, 11,75% în construcții și doar 2,9% în domeniul agricol. Profilul

Rural al Regiunii 

 • 47,4% din populație trăiește în mediul rural. În zonele rurale din Regiunea NV, 45,8% din venituri sunt aduse de agricultură, 29% din industrie și construcții, iar 25,5% din servicii.

Punctele tari ale Economiei Rurale 

 • Bogăția și diversitatea resurselor naturale (terenuri agricole, păduri, ape dulci și ape minerale cu proprietăți terapeutice); 
 • Potențial pentru valorificarea energiei regenerabile; 
 • Minereuri de metale prețioase, materiale de construcții, etc; 
 • Potențial turistic care poate aduce turiști străini în regiune și sprijini dezvoltarea altor sectoare economice; 
 • Moștenirea multiculturală este o trăsătură importantă a regiunii, creând o diversitate de tradiții și artefacte istorice ce pot oferi turistilor experiențe extraordinare.

Provocările Economiei Rurale 

 • O barieră în calea dezvoltării economiei rurale este dezvoltarea inegală a infrastructurii rutiere și de utilități publice. 
 • Există potențial pentru folosirea surselor de energie regenerabilă nevalorificat; 
 • Capacitatea scăzută a populației rurale de a accesa fonduri; 
 • Lipsa documentelor de proprietate asupra terenurilor și clădirilor pentru multe gospodării.

Regiunea de Nord-Vest a României este cel mai bine cunoscută pentru… 

 • Transilvania de Nord este faimoasă în întreaga lume datorită legăturii sale cu legenda Contelui Dracula. Personajul, introdus de romanul lui Bram Stocker, avea castelul în această regiune.
 • Regiunea își menține aura de mister prin continuitatea tradițiilor și a modului de viață tradițional din ariile rurale. 
 • Transilvania de Nord este una dintre cele mai sălbatice zone ale UE, având numeroase păduri virgine și o populație mare de animale sălbatice (urși, lupi, vulpi, acvile, etc). Regiunea este faimoasă pentru moștenirea naturală, cuprinzând 88 de arii protejate naturale de importanță europeană, 170 de arii protejate de importanță națională și o arie protejată de importanță internațională (Parcul Național Munții Rodnei). 
 • Moștenirea germană a regiunii este de asemenea un brand important, existând în Transilvania de Nord un număr important de biserici fortificate și două dintre cele șapte orașe săsești ale Transilvaniei (Bistrița și Cluj-Napoca). 
 • Cele mai importante puncte tari ale regiunii sunt poziționarea la intrarea în UE, potențialul turistic și potențialul de dezvoltare a sectoarelor specializate (alimentar, textil, industriei lemnului, industriei auto, ITC, industrii creative, etc).

Introducerea Camerei de Comerț și Industrie a județului Bistrița-Năsăud (CCIBN)

CCIBN este o entitate neguvernamentală independentă, creată pentru a reprezenta, apăra și sprijini interesele comunității de afaceri în relație cu organizațiile din țară și din afara țării. Misiunea organizației este de a contribui activ la dezvoltarea sustenabilă a economiei locale și promovarea mediului economic la nivel național și internațional. Organizația este parte a rețelei Camerelor de Comerț și Industrie din România. Activitățile sunt concentrate pe sprijin pentru start-up-uri și dezvoltarea afacerilor, managementul proiectelor, formare profesională pentru adulți, evenimente pentru mediul de afaceri și sprijin pentru protejarea depturilor de proprietate intelectuală.

Introducerea doamnei Eugenia-Maria Pop - CCIBN

Eugenia este Șeful Compartimentului Relații de Afaceri/ Coordonator al proiectului

Telefon: 0040 263 230640

Email: [email protected]; [email protected]


3 lucruri despre Eugenia-Maria 

 • Experiență în lucrul cu firmele private din județ (în principal IMM-uri);
 • Contacte bune cu IMM-urile;
 • Experiență în conducerea echipelor și munca în echipă.

Ce iubește Eugenia-Maria la Regiune 

 • Diversitatea și frumusețea peisajelor;
 • Oamenii prietenoși;
 • Conservarea tradițiilor.

Schimbările asupra Regiunii de Nord-Vest a României urmărite prin acest proiect 

 • Dezvoltarea de abilități antreprenoriale;
 • Valorificarea moștenirii locale pentru afaceri;
 • Acces mai mare la oportunități de dezvoltare a afacerilor și resurse financiare pentru grupurile țintă din mediul rural.