Pyhäjärvi-instituutti on mukana Interreg Europe-ohjelman rahoittamassa LCA4Regions-hankkeessa. LCA4Regions-hankkeen esittelytilaisuus järjestetään 21. marraskuuta Eurassa.

Luonnonvarojen kestävää käyttöä parannetaan tuomalla elinkaariajattelua alueellisiin toimintoihin, niiden suunnitteluun ja poliittiseen päätöksentekoon.
LCA4Regions kartoittaa Euroopan eri kumppanialueilla toteutettuja hyviä käytänteitä kestävään kehitykseen ja elinkaariajatteluun liittyen. Pyhäjärvi-instituutti vastaa suomalaisena toteuttajana täällä toteutuneiden hyvien käytänteiden kartoittamisesta yhdessä alueyhteistyöryhmän kanssa.
Työn aikana valmistetaan alueellinen toimintasuunnitelma, joka auttaa ympäristöpoliittisten välineiden tehokkaampaan käyttöön.

Ohjelma:

09.30     Kahvi
10.00     LCA4Regions –Satakunnan 1. Interreg Europe -hanke,
asiantuntija Pekka Maijala, Pyhäjärvi-instituutti
10.30     Elinkaariarviointi: Tavoitteet, toteutus ja käyttö,
tutkija Kirsi Usva, Luonnonvarakeskus
11.00     Elinkaariarvioinnin huomiointi aluetason kiertotalouden suunnittelussa,
erikoissuunnittelija Aleksis Klap, Varsinais-Suomen liitto
11.30     Keskustelua
12.00     Tilaisuuden päätös

Ilmoittautuminen viimeistään 19.11.2019 [email protected]