Eilanden als proeftuin voor innovatieve technologie (Dutch article)

Innovation Policies for Sustainable European islands is het thema van het project Islands of Innovation. Dit project onderzoekt in hoeverre eilanden het innovatievermogen van Europa kunnen versterken. INTERREG Europe gaf dit project een subsidie van bijna € 1,4 miljoen.

Tot de deelnemende partijen behoren overheids- en kennisinstellingen uit Denemarken, Estland, Madeira, De Azoren, Guadeloupe, de Noord-Egeïsche regio in Griekenland. De Nederlandse provincie Fryslân is in dit project de leadpartner. Begrippen als zelfvoorzienend en circulair staan bij het project centraal.

Eilanden zijn interessante onderzoeksterreinen omdat ze als kleinschalige proeftuinen dienen. 'Als je levende organismen in een geïsoleerde omgeving plaatst, evolueren ze soms in een heel andere richting', legt Tijsma uit. 'De gedachte is dat dit ook opgaat voor technologie. Op eilanden gelden andere selectiecriteria voor technologische ontwikkeling dan in stedelijke omgeving. Je krijgt dan meer innovatiemogelijkheden. Dit project richt zich op de ontwikkeling van beleidsinstrumenten om die mogelijkheden te benutten.'