Проект GPP-STREAM организира уебинар на тема „Зелени обществени поръчки и ресурсна ефективност“.

Проект GPP-STREAM „Зелени обществени поръчки и устойчиви инструменти за интегриране на ресурсната ефективност“ е част от програма „Интеррег Европа“ 2014-2020, която цели да помогне на регионални и местни органи от Европейския Съюз да развиват и усъвършенстват своите политики. Проектът е насочен към публичните власти и обществени органи в пет държави участнички, които имат обща цел, а именно: да насърчават и популяризират еко-иновации, енергийна ефективност и устойчиво развитие, чрез внедряване на зелени обществени поръчки (ЗеОП) в политиките на всеки един участващ регион.

В рамките на проекта, на 12 декември 2019 година, от 11:00 ч. ще се проведе уебинар на тема „Зелени обществени поръчки и ресурсна ефективност“.

Каним всички публични органи, НПО и други заинтересовани лица, които желаят да се запознаят с проектните дейности, както и с добри практики в областта на зелените обществени поръчки да посетят уебинара, като направят предварителна регистрация на посочения по-долу линк за регистрация. Регистрацията и участието в уебинара са безплатни. Проектните дейности ще бъдат представени от Георги Симеонов от сдружение „Център за устойчивост и икономическо развитие“, а Тодор Попов, юрисконсулт в Община Габрово, ще говори на тема „Обществените поръчки в подкрепа на ресурсната ефективност“.

Линк за регистрация: register.gotowebinar.com/register/1829614140014394893