ENERSELVES next interregional event will take place in Kielce, Poland, hosted by the Marshal Office of Swietokrzyskie Region. On the 12th of September, 2017 there will be a Dissemination Event, open to the public and it will gather more than 50 people including international stakeholders. If you would like to assist, please go to the register button below. On the 13th of September, 2017 there will be a Steering Committee meeting to address project management issues and two study visits in Busko-Zdrój.

Podczas pierwszego dnia spotkania odbędzie się wydarzenie upowszechniające w formie konferencji otwartej dla szerokiej publiczności, a także z udziałem partnerów

Podczas pierwszego dnia spotkania odbędzie się wydarzenie upowszechniające w formie konferencji otwartej dla szerokiej publiczności, a także z udziałem partnerów i interesariuszy z krajów partnerskich projektu.

W drugim dniu odbędzie się Komitet Sterujący, podczas którego omówione zostaną kwestie zarządzania projektem. Następnie odbędą się dwa wyjazdy studyjne, podczas których zaprezentowane zostaną rozwiązania energooszczędne w budynkach użyteczności publicznej.

PROGRAM

12 września 2017: Spotkanie eksperckie

10.00 - 11.00: Rozpoczęcie spotkanie

11.00 – 13.00: Konferencja na temat efektywności energetycznej

13.00 - 14.00: Spotkania B2B 

Jeśli jesteś zainteresowany uczestnictwem w wydarzeniu upowszechniającym, zarejestruj się tutaj (Register).