Energieffektiva byggnader – byggregler, stöd och regionala mål

Välkommen på halvdagsseminarium som berör de nya byggreglerna, de regionala miljömålen och möjligheter för stöd och finansiering för energi- och miljöprojekt den 20 april 2018 i Kalmar.

Datum: 2018‐04‐20
Tid:  09.00 – 14.00
Plats:  Calmar Stadshotell, Storgatan 14, Kalmar

Mer på hemsidan http://www.energikontorsydost.se/c/kalender/e/energieffektiva-byggnader-halvdagsseminarium

Vid avbokning senare än 13 april (en vecka i förväg) så debiterar vi 250 kr ex moms. Får du förhinder kan du överlåta din plats till någon annan, skicka i sådana fall ett mail till [email protected]